Objavljena prva verzija bibliografije (Australija)

Objavljena je prva verzija bibliografije serijskih publikacija Hrvata u Australiji. Bibliografija će se stalno nadopunjavati i mijenjati na temelju istraživanja koja se provode u Hrvatskoj i Australiji.

Pogled na početak radne verzije bibliografije (Koha)

Prva verzija bibliografije serijskih publikacija Hrvata u Australiji (pdf)

 

Početak rada na projektu

U lipnju 2018. godine izrađen je preliminarni popis serijskih publikacija na temelju analize knjižničnih kataloga. Odabran je softver za unos zapisa i izradu bibliografije i započet je rad na unosu.

Od lipnja do kolovoza 2018. godine testiran je softver i uneseni su probni zapisi.

U rujnu je započeo unos zapisa. Završetak se planira do 15. listopada.

Radna verzija početnog sučelja za unos podataka

Radna verzija jednog ISBD zapisa

Pogled u radnu verziju jednog zapisa u formatu MARC

Australija i Novi Zeland

Projekt Hrvatski iseljenički tisak: Australija i Novi Zeland u svom prvom dijelu za cilj ima izradu bibliografije svih serijskih publikacija i knjiga koje su objavljivali Hrvati ili hrvatske organizacije i udruge u Australiji i Novom Zelandu.

Projekt se provodi na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, uz suradnju sa znanstvenicima iz drugih hrvatskih, australskih i novozelandskih ustanova.

Vanjski suradnici

mr. sc. Luka Budak

Head of the Croatian Studies Centre

Department of International Studies

Macquarie University, Sydney, Australia

dr.  sc. Jasna Novak Milić

Department of International Studies

Macquarie University, Sydney, Australija

Western Sydney University, Sydney, Australia

dr. sc. Maja Krtalić

School of Information Management

Victoria University of Wellington, Novi Zeland

mr. sc. Renata Dyer

Assistant Director, Systems, Projects & Innovation at Parliamentary Library, Department of Parliamentary Service

Canberra, Australian Capital Territory, Australia

dr. sc. Željka Lovrenčić

Zbirka inozemne Croatice

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, voditeljica projekta

Predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: ihgrgic@ffzg.hr

prof. dr. sc. Ana Barbarić

Predstojnica Katedre za bibliotekarstvo

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: abarbari@ffzg.hr

Monika Batur

Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: monikabatur1@gmail.com

Petra Barbarić, viši predavač

Centar za strane jezike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: pbarbari@ffzg.hr

Raniji suradnici:

Marko Pavlovski, asistent

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: mpavlovs@ffzg.hr

doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: tivanjko@ffzg.hr

Suradnici

Projekt je sufinanciran namjenskim sredstvima za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. Suradnici na projektu su zaposlenici Filozofskoga fakulteta, a vanjski suradnici zaposlenici su drugih ustanova u Hrvatskoj, Australiji i na Novom Zelandu.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vanjski suradnici

O projektu

Cilj projekta je izrada retrospektivne bibliografije tiskanih publikacija Hrvata u Australiji i Novom Zelandu. Prvi dio projekta obuhvatit će serijske publikacije (novine i časopise), a drugi knjige.

Istraživanje uključuje pretraživanje knjižničnih kataloga nacionalnih i drugih značajnih knjižnica u Hrvatskoj, Australiji i Novom Zelandu, pretraživanje relevantne literature te suradnju s udrugama i organizacijama koje okupljaju Hrvate u Australiji i Novom Zelandu.

Za izradu bibliografije koristi se softver otvorenoga koda Koha koji koristi i knjižnica Filozofskoga fakulteta. Zapisi se preuzimaju iz kataloga drugih knjižnica kada god je to moguće te se uređuju i nadopunjavaju u skladu s kataložnim pravilima.

Projekt je sufinanciran sredstvima Sveučilišta u Zagrebu za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti (Filozofski fakultet) za 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

Image result for sveučilište u zagrebu"Image result for filozofski fakultet zagreb"

U 2019. godini projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

 

 

 

Godine 2021. objavljivanje knjige Ni s kućom ni bez kuće. koja je nastala na temelju istraživanja provedenih u sklopu projekta, sufinancirano je sredstvima Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Utemeljenje Zaklade HAZU