Borba

Prije rada na projektu Hrvatski iseljenički tisak nisu postojali podaci o sačuvanim primjercima Borbe koja je izlazila između dva svjetska rata u Broken Hillu u New South Walesu u Australiji. O tim novinama moglo se doznati iz sekundarnih izvora, ali podaci su često kontradiktorni. Kao početnu godinu objavljivanja Borbe Većeslav Holjevac u knjizi Hrvati izvan domovine (str. 234) navodi 1927. godinu:

Prvi šapirografirani list bio je Borba, koji je izišao u nekoliko stotina primjeraka, u Broken Hillu, 1927.

Kao početnu godinu izlaženja Borbe Mato Tkalčević u knjizi Hrvati u Australiji (str. 67) navodi 1931. godinu i o tome piše:

Prva publikacija doseljenika između dva rada bio je bilten Borba. Prvi broj biltena, tiskanog u Broken Hillu, izašao je 15. srpnja 1931. Osnivač biltena i njegov glavni urednik bio je Ivan Viskich. On je rođen 1899. u Gradcu i došao je u Australiju godine 1926. Borba je bila političke sadržine i promicala je ideje socijalističkog pokreta. Ivan Viskich je o tom biltenu napisao: “To je bio mali listić s mnogo tehničkih, gramatičkih i političkih pogrešaka. Ali tim malim biltenom položen je temelj našoj štampi u Australiji.”

Borba je objavljivala tekstove na hrvatskom jeziku što u to vrijeme službenim australskim vlastima nije bilo po volji radi teže kontrole onoga što se objavljuje (prema Zakonu o tisku nije bilo moguće dobiti dozvolu za objavljivanje novina na hrvatskom jeziku). Zbog toga je, kako tvrdi Tkalčević, publikacija često mijenjala naslove:

Bilten Borba vlasti nisu odobrile i zbog toga je svakih nekoliko brojeva izlazio pod drugim imenom. Među tim imenima su Plamen, Iskra, Oganj, Pravda Proleter. 

Koliko je Borba zadavala problema vlastima svjedoči korespondencija dostupna u australskom arhivu. U srpnju i kolovozu 1932. godine dopisuju se australski ministar obrane i državni tužitelj o novinama Borba koje nisu registrirane, izlaze “na jugoslavenskom jeziku” i koje bi trebalo provjeriti “sadrže li komunističku propagandu”. Urednici lista očito su se dobro skrivali jer vlasti nisu uspjevale otkriti tko je izdavač. Dio jednog dokumenta je na Slici 1.

Slika 1. Dio dokumenta dostupnog u australskom arhivu (NAA, series no. A467, control symbol SF7/6).

Pišući o hrvatskim novinama u Australiji u prvoj polovici 20. stoljeća, Holjevac  navodi tri naslova koji su objavljeni u malom broju primjeraka. Budući da je jedan od tih naslova Iskra koju navodi i Tkalčević, moguće je da su i ostala dva naslova zapravo izmijenjeni naslovi publikacije koja je započela izlaziti kao Borba:

Bilo je nekoliko pokušaja da se pokrene izdavanje iseljeničkih novina, ali to su bili šapirografirani listovi kao Iskra, Naprijed, Sloboda, koji su štampani u svega nekoliko primjeraka.

Godine 1936. počeo je izlaziti list Napredak za kojeg Tkalčević tvrdi da je također jedan od nastavaka Borbe. Kao jedan od izvora informacija o Borbi Tkalčević navodi publikaciju urednika Borbe Ivana Viskicha Važni datumi iz života naših iseljenika  koja je objavljena u Strathfieldu (Sydney) u New South Walesu 1981. godine. Ta publikacija nije dostupna u većim knjižnicama u Australiji niti u Hrvatskoj.

Jedan broj Borbe (iz listopada 1932. godine) pronađen je u Nacionalnom arhivu Australije tijekom rada na projektu Hrvatski iseljenički tisak te je digitaliziran.