Hrvatski katolički centri

Hrvatski dušobrižnici u Australiji koriste razne modele komunikacije sa zajednicom prepoznajući njene informacijske potrebe. Osim knjiga, brošura i priručnika, u tiskanoj sredini objavljuju serijske publikacije (novine, biltene, tjedne župne listiće), a elektroničkoj sredini važan način komunikacije su društvene mreže.

Najstarije novine su novine Dom objavljivane u izdanju Hrvatskog dušobrižništva Australije od 1958. do 1962. godine. Pokretač i urednik bio je fra Rok Romac. Dio podnaslova objašnjavao je svrhu i učestalost objavljivanja: mjesečnik za vjersko-kulturni život Hrvata u Australiji. Urednik u prvom broju ovako opisuje cilj novopokrenutih novina:

… u prvom redu uzgajati našeg novonadošlog bjegunca, koji je sve ostavio, da spasi život i čast čovjeka; dat će mu toplinu vjersko poduke… uspomene na stare hrvatske običaje… oživjet će mu uspomene na ljepote narodne pjesme… dat će mu ujedno pregled događaja kroz svijet i povijest… uputiti ga na običaje nove domovine, na zakone i duh čovjeka u čijoj sredini se kreće, radi i trudi, da opet postane uistinu čovjek. Novi i bolji čovjek.

Od 1962. objavljivanje Doma preuzima Konzorcij Hrvatskog doma u Clifton Hillu (Melbourne) gdje novine izlaze do 1975. godine pod naslovom Hrvatski dom, a urednik je vlč. Josip Kasić. Primjerci Doma i Hrvatskog doma dostupni su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Drugi primjer novina su novine Južni križ koje su objavljivane od 1981. do, vjerojatno, 1990. godine u izdanju Hrvatskog katoličkog centra u Canberri. Prvi urednik je bio fra Mato Bonić, a u drugom godištu kao urednik je naveden fra Tvrtko S. Gujić. Primjerci Južnog križa nisu dostupni u hrvatskim knjižnicama, brojevi objavljeni 1988., 1989. i 1990. dostupni su u Nacionalnoj knjižnici Australije, a raniji brojevi u Hrvatskom katoličkom centru u Canberri.

I danas Hrvatski katolički centri redovito objavljuju tjedne listiće koje, osim u tiskanom obliku, objavljuju ponekad i na društvenim mrežama (na Facebooku). Primjeri su Kristu ususret u izdanju Hrvatskog katoličkog centra sv. Nikole Tavelića u St Johns Parku (Sydney) i Crkva Gospe Velikog Zavjeta: bilten Hrvatskog katoličkog centra u Blacktownu.