Sjedinjene Američke Države

Iako rad na istraživanju publikacija povezanih s Hrvatima u SAD-u još nije započeo, u prosincu 2022. godine su u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu digitalizirane dvije publikacije:

  1. Čizmić, Ivan. Hrvati  u životu  Sjedinjenih  Američkih  Država:  doprinos  u ekonomskom,  političkom  i kulturnom  životu.  Zagreb : Globus ; Sveučilište u Zagrebu, Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, 1982. (prosinac 2022.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
  2. Čizmić, Ivan. Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1974. (prosinac 2022.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
  3. Čizmić, Ivan. History of the Croatian Fraternal Union of America: 1894-1994. Zagreb: Golden marketing, 1994. (lipanj 2023.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
  4. Čizmić, Ivan. Povijest Hrvatske bratske zajednice: 1894.-1994. Zagreb: Golden marketing, 1994. (lipanj 2023.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf