O projektu

Cilj projekta je izrada retrospektivne bibliografije tiskanih publikacija Hrvata u Australiji i Novom Zelandu. Prvi dio projekta obuhvatit će serijske publikacije (novine i časopise), a drugi knjige.

Istraživanje uključuje pretraživanje knjižničnih kataloga nacionalnih i drugih značajnih knjižnica u Hrvatskoj, Australiji i Novom Zelandu, pretraživanje relevantne literature te suradnju s udrugama i organizacijama koje okupljaju Hrvate u Australiji i Novom Zelandu.

Za izradu bibliografije koristi se softver otvorenoga koda Koha koji koristi i knjižnica Filozofskoga fakulteta. Zapisi se preuzimaju iz kataloga drugih knjižnica kada god je to moguće te se uređuju i nadopunjavaju u skladu s kataložnim pravilima.

Projekt je sufinanciran sredstvima Sveučilišta u Zagrebu za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti (Filozofski fakultet) za 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu.

Image result for sveučilište u zagrebu"Image result for filozofski fakultet zagreb"

 

U 2019. godini projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

 

 

Godine 2021. objavljivanje knjige Ni s kućom ni bez kuće. koja je nastala na temelju istraživanja provedenih u sklopu projekta, sufinancirano je sredstvima Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Utemeljenje Zaklade HAZU