O projektu

Cilj projekta je izrada retrospektivne bibliografije tiskanih publikacija Hrvata u Australiji i Novom Zelandu. Prvi dio projekta obuhvatit će serijske publikacije (novine i časopise), a drugi knjige.

Istraživanje uključuje pretraživanje knjižničnih kataloga nacionalnih i drugih značajnih knjižnica u Hrvatskoj, Australiji i Novom Zelandu, pretraživanje relevantne literature te suradnju s udrugama i organizacijama koje okupljaju Hrvate u Australiji i Novom Zelandu.

Za izradu bibliografije koristi se softver otvorenoga koda Koha koji koristi i knjižnica Filozofskoga fakulteta. Zapisi se preuzimaju iz kataloga drugih knjižnica kada god je to moguće te se uređuju i nadopunjavaju u skladu s kataložnim pravilima.

Projekt je sufinanciran sredstvima Sveučilišta u Zagrebu za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti (Filozofski fakultet) za 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu. U 2019. godini projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Godine 2021. objavljivanje knjige Ni s kućom ni bez kuće: nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu koja je nastala na temelju istraživanja provedenih u sklopu projekta, sufinancirano je sredstvima Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

Godine 2023. objavljeno je prošireno englesko izdanje knjige pod naslovom Their faraway home: the story of Croatians through publications koje je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.