Digitalizacija

Iako digitalizacija publikacija nije primarni cilj ovoga projekta, u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu nastoji se provesti i digitalizacija odabranih publikacija. Prva publikacija digitalizirana je u srpnju 2020. Ovdje su publikacije navedene kronološkim redom digitalizacije. Dio publikacija je izvan autorskog prava, a za ostale su prikupljene dozvole autora ili nasljednika. Poveznice na sve publikacije su dostupne u popisu koji slijedi – poneke poveznice su na Digitalnu zbirku NSK, poneke na druge digitalne zbirke u Australiji i Novome Zelandu, a poneke na pdf-ove dokumentata. Od svibnja 2022. godine u izradi je Repozitorij Hrvatski iseljenički tisak.

 1. Lovoković, Fabijan. Hrvatske zajednice u Australiji: nastojanja i postignuća. Kingsgrove: Sradišnji odbor hrvatskih društava Australije, 2010. (srpanj 2020.)  – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 2. Bratska sloga. Auckland, 1899.  ili Bratska sloga (rujan 2020.) – Digitalna zbirka NSK; 2022. digitalizirano i na portalu Papers Past
 3. Hoško, Emanuel. Franjevci među Hrvatima u Sydneyju: povijest dušobrižništva 1957.-1994. Summer Hill: Hrvatski katolički centar = Croatian Catholic Centre, 1996. (listopad 2020.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 4. Škvorc, Boris. Australski Hrvati: mitovi i stvarnost: rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2005. (prosinac 2020.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 5.  Lovoković, Fabijan. U pomoć Hrvatskoj: nakon 46 godina put u Domovinu početkom rata 1991. Kingsgrove: vlast. nakl., 2016. (prosinac 2020.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 6. Boras Podravac, Vanda. Dnevnik iz tuđine: stradanja hrvatskog naroda u XX. stoljeću gledana kroz prizmu jedne hrvatske obitelji. Zagreb: Matica iseljenika, 2010. (siječanj 2021.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 7. Boras Podravac, Vanda. A diary from the Croatian diaspora: the suffering of the Croatian people in the 20th century as seen through the prism of one Croatian family. Zagreb: Croatian Heritage Foundation, 2018. (siječanj 2021.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 8. Iskra. Sydney, 1933. (ožujak 2021.) – pdf
 9. Oganj. Sydney, 1933. (ožujak 2021.) – pdf
 10. Borba. Broken Hill, 1932. (travanj 2021.) – pdf
 11. Mataga, Des. Red wine to kauri gum: the history of Dalmatian emigration to New Zealand’s kauri gumifields prior to World War 1. Auckland: Opuzen Press, 2015. (travanj 2021.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 12. Jelicich, Stephen A. From distant villages: the lives and times of Croatian settlers in New Zealand: 1858-1958. Auckand: Pharos Publications, 2008.   (lipanj 2021.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 13. Vjesnik. Auckland, 1946. ili Vjesnik (srpanj 2021.)
 14.  Trlin, Andrew Drago. Now respected, once despised: Yugoslavs in New Zealand. Auckland: Palmerston North: Dunmore Press, 1979. (veljača 2022.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 15. Čizmić, Ivan. Iz Dalmacije u Novi Zeland: povijest jugoslavenske naseobine na Novom Zelandu. Zagreb: Globus, 1981. (travanj 2022.) – Digitalna zbirka NSK; – pdf
 16. Napredak (svibanj 2022.) – sva 94 broja dostupna su i na Auckland Council Libraries: Kura: Heritage Collections Online
 17. Napredak: list hrvatsko-srbski govorećeg naroda u Australiji (listopad 2022.) – god. 1, br. 1, primjerak iz Nacionalnog arhiva Australije – pdf
 18. Hrvat: vjestnik Medjudruztvenog odbora hrvatskih druztava u Australiji i New Zealandu (studeni 2022.) – god. 1, br. 1, fragment (12 od vjerojatno 34 stranice) pronađen u Nacionalnom arhivu Australije – pdf
 19. Novi svijet: prvo i jedino neodvisno narodno radnicko glasiolo za Juogslave u Novoj Zelandi (prosinac 2022.) – god. 1, br. 2, June 7th 1919 – pdf
 20. Monografija 25. obljetnice posvete crkve i ustanovljenja Hrvatskog katoličkog centra “Sv. Nikole Tavelića” u St. Johns Parku u Australiji: 1985. – 2010. St. Johns Park: Hrvatski katolički centar sv. Nikola Tavelić, 2010. (siječanj 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf
 21. Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu: Australija i Novi Zeland. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2003. (siječanj 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf
 22. Crkva i hrvatsko iseljeništvo. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1982. (siječanj 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf
 23. Tadić, Ivo. Marija Kraljica Hrvata: Hrvatski katolički centar, Wollongong : priča o hrvatskim ljudima, jednoj crkvi i čuvanju baštine = Mary Queen of Croatians: Croatian Catholic centre, Wollongong: a story about the Croatian people, one church and the protection of heritage. Wollongong: Hrvatski katolički centar, 2007. (ožujak 2023.) – Digitalna zbirka NSK pdf
 24. Caritas Croata: prvi hrvatski bilten u Australii (svibanj 2023.) – 3 broja (1951., 1952., 1953.) – pdf
 25. Garlick, Marko. My Baba’s and Dida’s Journey: Dalmatia to New Zealand. Auckland, 2012. (svibanj 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf
 26. Holjevac, Većeslav. Hrvati izvan domovine. Zagreb: Matica hrvatska, 1968. (lipanj 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf 
 27. Šešelja, Frane (Stipan). Moje životno vrludanje. Zadar: vlast. nakl., 2020. (rujan 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf
 28. 40th Anniversary of the Croatian Catholic Mission = 40. obljetnica Hrvatske katoličke misije. Canberra: Croatian Catholic Centre Canberra – Queanbeyan, 2011. (rujan 2023.) – Digitalna zbirka NSK – pdf
 29. Klanjateljice Krvi Kristove: 50 godina života i djelovanja u Australiji: 1963-2013 = Sisters Adorers of the Blood of Chirst : 50 years of life and ministry in Australia. Adelaide: Klanjateljice Krvi Kristove = Adorers of the Blood of Christ, 2013. (rujan 2023.) – Digitalna zbirka NSKpdf
 30. Zora (rujan 2023.) – 16 brojeva koji se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – Digitalna zbirka NSKpdf
 31. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Ni s kućom ni bez kuće: nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu. Zagreb: Naklada Ljevak, 2021. (listopad 2023.) – Digitalna zbirka NSK – pdf