Digitalizacija

Iako digitalizacija publikacija nije primarni cilj ovoga projekta, u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu nastoji se provesti i digitalizacija odabranih publikacija. Prva publikacija digitalizirana je u srpnju 2020. Ovdje su publikacije navedene kronološkim redom digitalizacije. Dio publikacija je izvan autorskog prava, a za ostale su prikupljene dozvole autora ili nasljednika. Poveznice na sve publikacije su dostupne u popisu koji slijedi – poneke poveznice su na Digitalnu zbirku NSK, poneke na druge digitalne zbirke u Australiji i Novome Zelandu, a poneke na pdf-ove dokumentata. Od svibnja 2022. godine u izradi je Repozitorij Hrvatski iseljenički tisak.

 1. Lovoković, Fabijan. Hrvatske zajednice u Australiji: nastojanja i postignuća. Kingsgrove: Sradišnji odbor hrvatskih društava Australije, 2010. (srpanj 2020.)  – pdf
 2. Bratska sloga. Auckland, 1899.  ili Bratska sloga (rujan 2020.)
 3. Hoško, Emanuel. Franjevci među Hrvatima u Sydneyju: povijest dušobrižništva 1957.-1994. Summer Hill: Hrvatski katolički centar = Croatian Catholic Centre, 1996. (listopad 2020.) – pdf
 4. Škvorc, Boris. Australski Hrvati: mitovi i stvarnost: rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2005. (prosinac 2020.) – pdf
 5.  Lovoković, Fabijan. U pomoć Hrvatskoj: nakon 46 godina put u Domovinu početkom rata 1991. Kingsgrove: vlast. nakl., 2016. (prosinac 2020.) – pdf
 6. Boras Podravac, Vanda. Dnevnik iz tuđine: stradanja hrvatskog naroda u XX. stoljeću gledana kroz prizmu jedne hrvatske obitelji. Zagreb: Matica iseljenika, 2010. (siječanj 2021.) – pdf
 7. Boras Podravac, Vanda. A diary from the Croatian diaspora: the suffering of the Croatian people in the 20th century as seen through the prism of one Croatian family. Zagreb: Croatian Heritage Foundation, 2018. (siječanj 2021.) – pdf
 8. Iskra. Sydney, 1933. (ožujak 2021.)
 9. Oganj. Sydney, 1933. (ožujak 2021.)
 10. Borba. Broken Hill, 1932. (travanj 2021.)
 11. Mataga, Des. Red wine to kauri gum: the history of Dalmatian emigration to New Zealand’s kauri gumifields prior to World War 1. Auckland: Opuzen Press, 2015. (travanj 2021.) – pdf
 12. Jelicich, Stephen A. From distant villages: the lives and times of Croatian settlers in New Zealand: 1858-1958. Auckand: Pharos Publications, 2008.   (lipanj 2021.) – pdf
 13. Vjesnik. Auckland, 1946. (srpanj 2021.)
 14.  Trlin, Andrew Drago. Now respected, once despised: Yugoslavs in New Zealand. Auckland: Palmerston North: Dunmore Press, 1979. (veljača 2022.) – pdf
 15. Čizmić, Ivan. Iz Dalmacije u Novi Zeland: povijest jugoslavenske naseobine na Novom Zelandu. Zagreb: Globus, 1981. (travanj 2022.) – pdf
 16. Napredak (svibanj 2022.) – 4 ogledna primjerka, svih 94 primjerka dostupni su na Auckland Council Libraries: Kura: Heritage Collections Online