Digitalizacija

Iako digitalizacija publikacija nije primarni cilj ovoga projekta, u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu nastoji se provesti i digitalizacija odabranih publikacija. Prva publikacija digitalizirana je u srpnju 2020. Ovdje su publikacije navedene kronološkim redom digitalizacije. Dio publikacija je izvan autorskog prava, a za ostale su prikupljene dozvole autora ili nasljednika.

 1. Lovoković, Fabijan. Hrvatske zajednice u Australiji: nastojanja i postignuća. Kingsgrove : Sradišnji odbor hrvatskih društava Australije, 2010. (srpanj 2020.)
 2. Bratska sloga. Auckland, 1899.  ili Bratska sloga (rujan 2020.)
 3. Hoško, Emanuel. Franjevci među Hrvatima u Sydneyju: povijest dušobrižništva 1957.-1994. Summer Hill : Hrvatski katolički centar = Croatian Catholic Centre, 1996. (listopad 2020.)
 4. Škvorc, Boris. Australski Hrvati: mitovi i stvarnost: rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj. Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2005. (prosinac 2020.)
 5.  Lovoković, Fabijan. U pomoć Hrvatskoj: nakon 46 godina put u Domovinu početkom rata 1991. Kingsgrove : vlast. nakl., 2016. (prosinac 2020.)
 6. Boras Podravac, Vanda. Dnevnik iz tuđine: stradanja hrvatskog naroda u XX. stoljeću gledana kroz prizmu jedne hrvatske obitelji. Zagreb : Matica iseljenika, 2010. (siječanj 2021.)
 7. Boras Podravac, Vanda. A diary from the Croatian diaspora: the suffering of the Croatian people in the 20th century as seen through the prism of one Croatian family. Zagreb : Croatian Heritage Foundation, 2018. (siječanj 2021.)
 8. Iskra. Sydney, 1933. (ožujak 2021.)
 9. Oganj. Sydney, 1933. (ožujak 2021.)
 10. Borba. Broken Hill, 1932. (travanj 2021.)
 11. Mataga, Des. Red wine to kauri gum : the history of Dalmatian emigration to New Zealand’s kauri gumifields prior to World War 1. Auckland : Opuzen Press, 2015. (travanj 2021.)
 12. Jelicich, Stephen A. From distant villages : the lives and times of Croatian settlers in New Zealand : 1858-1958. Auckand : Pharos Publications, 2008.   (lipanj 2021.)