Digitalizacija

Iako digitalizacija publikacija nije primarni cilj ovoga projekta, u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu nastoji se provesti i digitalizacija odabranih publikacija. Prva publikacija digitalizirana je u srpnju 2020. Ovdje su publikacije navedene kronološkim redom digitalizacije. Dio publikacija je izvan autorskog prava, a za ostale su prikupljene dozvole autora ili nasljednika.

  1. Lovoković, Fabijan. Hrvatske zajednice u Australiji: nastojanja i postignuća. Kingsgrove : Sradišnji odbor hrvatskih društava Australije, 2010. (srpanj 2020.)
  2. Bratska sloga. Auckland, 1899. (rujan 2020.)
  3. Hoško, Emanuel. Franjevci među Hrvatima u Sydneyju: povijest dušobrižništva 1957.-1994. Summer Hill : Hrvatski katolički centar = Croatian Catholic Centre, 1996. (listopad 2020.)
  4. Škvorc, Boris. Australski Hrvati: mitovi i stvarnost: rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj. Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2005. (prosinac 2020.)
  5.  Lovoković, Fabijan. U pomoć Hrvatskoj: nakon 46 godina put u Domovinu početkom rata 1991. Kingsgrove : vlast. nakl., 2016. (prosinac 2020.)
  6. Boras Podravac, Vanda. Dnevnik iz tuđine: stradanja hrvatskog naroda u XX. stoljeću gledana kroz prizmu jedne hrvatske obitelji. Zagreb : Matica iseljenika, 2010. (siječanj 2021.)
  7. Boras Podravac, Vanda. A diary from the Croatian diaspora: the suffering of the Croatian people in the 20th century as seen through the prism of one Croatian family. Zagreb : Croatian Heritage Foundation, 2018. (siječanj 2021.)
  8. Iskra. Sydney, 1933. (ožujak 2021.)
  9. Oganj. Sydney, 1933. (ožujak 2021.)
  10. Borba. Broken Hill, 1932. (travanj 2021.)