Objave

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

9. prosinca 2023.

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje održan je 8. prosinca 2023. godine kolokvij Ostavština na hrvatskome jeziku na Novome Zelandu: jezik, kultura, tradicija. U sklopu kolokvija održano je pozvano predavanje naslova Pisana hrvatska riječ na Novome Zelandu: predstavljanje rezultata istraživanja autorica Ivane Hebrang Grgić i Ane Barbarić.

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Leave a comment

Hrvatski arhiv Australije

2. prosinca 2023.

U vrlo kratkom roku, nakon inicijalnog sastanka u rujnu 2022. godine, Hrvatski arhiv Australije iz Sydneyja promovirao je svoje mrežne stranice. Cilj Arhiva je sačuvati zapise o povijesti hrvatske zajednice u Australiji, a mrežne stranice već sada nude važne informacije o publikacijama i digitaliziranu građu, primjerice fotografije povezane s povijesti Hrvata u Australiji. Promocija mrežnih stranica održana je 1. prosinca 2023. godine, a vijest je objavljena i na portalu CroatiaWeek.

Posted in Australija i Novi Zeland | Leave a comment

Istraživanja u Sydneyju

30. studenoga 2023.

U Sydneyju su 28., 29. i 30. studenog održani sastanci s predstavnicima hrvatske zajednice. Provedena su istraživanja u nekoliko javnih i privatnih knjižnica, što je rezultiralo prikupljanjem informacija o efemernoj građi i sivoj literaturi povezanoj s Hrvatima u Australiji (što je okosnica ovogodišnjeg istraživanja u sklopu projekta Hrvatski iseljenički tisak). Na temelju toga će do kraja 2023. godine biti izrađena bibliografije priručnika i uputa za hrvatske useljenike u Australiju (oko 150 jedinica).

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Leave a comment

Hrvatsko kulturno društvo u Wellingtonu

26. studenoga 2023.

Izložba Pisali su glagoljicom… predstavljena je 25. studenoga 2023. godine u Hrvatskom kulturnom društvu u Wellingtonu. Osim predstavljanja izložbe, autorica je održala radionice s djecom i odraslima. Potom je predstavljena knjiga Their faraway home. U razgovoru s prisutnim članovima društva prikupljene su informacije o publikacijama koje su bitne za daljnju nadogradnju bibliografija u sklopu projekta Hrvatski iseljenički tisak.

May be an image of 8 people and people studying

Posted in Australija i Novi Zeland | Leave a comment

Exisle Publishing

25. studenoga 2023.

U Wellingtonu je 24. studenoga 2023. godine održan sastanak s novozelandskim izdavačem knjige Their faraway home Garethom St John Thomasom, osnivačem nakladničke kuće Exisle Publishing. Dogovoreni su detalji u vezi promocije knjige.

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Komentari isključeni za Exisle Publishing

War Memorial Museum – knjižnica

22. studenoga 2023.

U knjižnici muzeja War Memorial u Aucklandu provedena su istraživanja 21. i 22. studenoga 2023. Pronađena je publikacija Dom i svijet koja je objavljena u dva broja 1932. godine u Perthu u Australiji. Do sada nije bilo poznato gdje se čuvaju primjerci. Ovaj primjerak (broj 1) dostupan je u knjižnici tek odnedavno jer je pristigao kao dio ostavštine iz jedne privatne zbirke. Publikacija je značajna za istraživanje povijesti nakladničke aktivnosti Hrvata u Australiji, ali njen pronalazak je potvrda pretpostavke projekta Hrvatski iseljenički tisak da se dio zagubljenih publikacija nalazi u privatnim zbirkama. Dogovorena je digitalizacija ove i još jedne publikacije. Digitalizacija će se provesti tijekom 2024. godine, a publikacije će biti dostupne u repozitoriju Hrvatski iseljenički tisak.

 

 

 

 

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Komentari isključeni za War Memorial Museum – knjižnica

Sastanci u klubovima – Kaitaia i Dargaville

21. studenoga 2023.

U gradovima Kaitaia i Dargaville 19. i 20. studenog održani su sastanci s članovima Dalmatinskih klubova. Predstavljena im je knjiga Their faraway home, a u razgovoru su istaknuti dijelovi istraživanja povezani s tim gradovima. Posebno se razgovaralo o mogućnostima istraživanja i pronalaženja publikacija koje su izgubljene – primjerice novine Glas istine za koji postoji podatak da je početkom 20. stoljeća objavljivan u Dargavilleu, ali do danas nije pronađen niti jedan primjerak. Osim razgovora organiziran je i posjet Gumdiggers parku u kojem je i rekonstrukcija naselja u kojima su živjeli prvi doseljenici iz Hrvatske u Novi Zeland. U muzejskoj trgovini  pronađene su publikacije i polupublikacije povezane s Hrvatima, a posebno je zanimljiva polupublikacija The Gumfield Collection: 100 years on: looking back 1898-1940 iz 2015. godine na temelju koje je 2018. godine objavljena knjiga istoga naslova, a kasnije (2018. i 2023.) i knjiga The Gumfields: Nothern Wairoa to the Far North: 120 years on: looking back

 

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Komentari isključeni za Sastanci u klubovima – Kaitaia i Dargaville

Whangarei, Kaitaia, Awanui

19. studenoga 2023.

U gradovima Whangarei, Kaitaia i Awanui održani su sastanci s predstavnicima hrvatskih klubova 17., 18. i 19. studenoga 2023. godine. Istraženo je nekoliko privatnih zbirki i pronađene su nove publikacija i polupublikacija (uglavnom tzv. obiteljskih knjiga). Dogovorena je digitalizacija jedne autorske knjige i jednoga rukopisa. Digitalizacija se planira za 2024. godinu, a oba objekta bit će dostupna u repozitoriju Hrvatski iseljenički tisak.

Awanui

Te Ahu muzej, Kaitaia

Kaitaia Dalmatian Club

Posted in Australija i Novi Zeland | Komentari isključeni za Whangarei, Kaitaia, Awanui

Dalmatinsko kulturno društvo – predavanje i izložba

17. studenoga 2023.

U Dalmatinskom kulturnom društvu u Aucklandu 16. studenoga 2023. godine postavljena je izložba Pisali su glagoljicom… Nakon predavanja o glagoljici, održano je predstavljanje knjige Their faraway home. Izložbi i predavanju prisustvovali su članovi društva s kojima su suradnice na projektu Hrvatski iseljenički tisak razgovarale o mogućnostima daljnjih istraživanja i o digitalizaciji publikacija, posebno novina Zora čiji su primjerci dostupni u arhivu Društva.

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Komentari isključeni za Dalmatinsko kulturno društvo – predavanje i izložba

Dalmatinsko kulturno društvo – istraživanje

16. studenoga 2023.

U arhivu, knjižnici i muzeju Dalmatinskog kulturnog društva u Aucklandu provedeno je istraživanje 15. i 16. studenog 2023. godine. Najviše je pozornosti posvećeno obiteljskim knjigama. Izrađene su digitalne preslike starih inventarnih knjiga koje je potrebno dodatno istražiti i analizirati kako bi se utvrdilo koji zapisi se odnose na obiteljske knjige.  Pronađena je i jedna disertacija povezana s Hrvatima u Novome Zelandu te nekoliko knjiga. Nakon temeljite analize i identifikacije metapodataka, u bibliografiju će se unijeti novi zapisi.

 

Posted in Australija i Novi Zeland | Komentari isključeni za Dalmatinsko kulturno društvo – istraživanje