Zora

Novine Zora s paralelnim naslovom na engleskom jeziku (The Dawn) počele su izlaziti 16. kolovoza 1913. godine, nakon što je osnovano Hrvatsko tiskarsko društvo (Croatian Publishing Company) u Aucklandu u Novom Zelandu. Kao glavni urednik u prvom broju naveden je G. L. Scansie. Kroz novine se borio za prihvaćanje naziva Hrvat za pripadnike hrvatske nacionalnosti. Naime, većina doseljenika u Novi Zeland bila je s područja Dalmacije koja je u to vrijeme bila sastavni dio Austro-Ugarske monarhije. Zbog toga su Hrvati nazivani Austrijancima pa su za vrijeme Prvoga svjetskog rata smatrani građanima neprijateljske države.

Kasnije je Zoru neko vrijeme uređivao P. Katavić (npr. tako je navedeno u god. 3, br. 35 od 4. rujna 1915.). God. 4, br. 1 od 22. siječnja 1916. uredio J. S. Petricevich, a Bartul Mihaljevich bio je urednik kratko tijekom 1915. godine. Najkasnije u god. 4 br. 3 od 13. svibnja 1916. dodaje se podnaslov The Southern Slav Bulletin, a Zora postaje glasilo Jugslavenskog odbora u Londonu. Bitno se mijenja koncept novina, od grafičkog uređenja i sadržaja do jezika. Do tada su tekstovi bili pretežno na hrvatskom jeziku, a od tada su pretežno na engleskom jeziku zbog čega brojni hrvatski čitatelji otkazuju pretplatu. Zora je izlazila do siječnja 1918. godine.

Primjerke Zore posjeduje Auckland Museum Library (tiskane i na mikrofilmu), a tiskani primjerci iz ostavštine Stephena A. Jelicicha čuvaju se u arhivu Dalmatinskog kulturnog društva u Aucklandu.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostupno je 16 brojeva (od broja 7 u prvom godištu do broja 5 u četvrtom godištu), od čega jedan nepotpuni. Tih 16 brojeva digitalizirano je u okviru projekta Hrvatski iseljenički tisak, a u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu u rujnu 2023. godine.

Popis sačuvanih brojeva Zore 

Zora, prva stranica god. 1, br. 3(17. siječnja 1914)

Zora, prva stranica god. 4, br. 3(13. svibnja 1916)