Publikacije i konferencije

Publikacije proizašle iz rada na projektu:

1. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Metodologija prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 62, 1(2019), 2948. doi: https://doi.org/10.30754/vbh.62.1.744

2. Krtalić, Maja; Hebrang Grgić, Ivana. Cultural societies and information needs: Croats in New Zealand. Global Knowledge, Memory and Communication. 68, 6(2019), 652-673. doi: https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2019-0017

3. Hebrang Grgić, Ivana ; Barbarić, Ana. Virtualna bibliografija periodike iz dijaspore. Hrvatski iseljenički zbornik 2020. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2019., 371-378.

4. Hebrang, Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Modeli komunikacije hrvatskih iseljenika u Novom Zelandu: od usmene predaje do društvenih mreža. Medijska istraživanja. 26, 1(2020), str. 87-108. doi: https://doi.org/10.22572/mi.26.1.5

5. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Ni s kućom ni bez kuće: nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu. Zagreb: Ljevak, 2021.

6. Barbarić, Ana. Projekt HIT: Hrvatski iseljenički tisak@rhivi. 9(2021), str. 24-25.

7. Hebrang Grgić, Ivana. Newspapers Published by Croats in New South Wales: From Print Environment to Social Networking Sites. Journal of the Australian Library and Information Association. 71, 2(2022), str. 123-138. doi: https://doi.org/10.1080/24750158.2022.2046385

8. Hebrang Grgić, Ivana. Hrvatske novine u Australiji početkom 1930-ih godina: načini provođenja i izbjegavanja cenzureVjesnik bibliotekara Hrvatske. 65, 1(2022), str. 273-298. doi: https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.940

9. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Čuvanje kulturne baštine : novine novozelandskih Hrvata. Hrvatska izvan domovine IV: zbornik radova predstavljenih na 4. hrvatskom iseljeničkom kongresu (Zagreb, 5. – 6. studenoga 2020. i Marija Bistrica, 10. – 11. lipnja 2021.) / Hebrang Grgić, Ivana ; Lemić, Vlatka ; Sopta, Marin ; Trošelj Miočević, Tanja (ur.).
Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2022., str. 129-134.

10. Hebrang Grgić, Ivana. Važnost arhivskih izvora za istraživanje publikacija hrvatskih iseljenika na primjeru Australije i Novog ZelandaArhivski vjesnik. 65, 1(2022), str. 81-96. doi: https://doi.org/10.36506/av.65.4

11. Hebrang Grgić, Ivana. Mogućnosti istraživanja povijesti Hrvata u Australiji i Novome Zelandu na temelju digitalnih izvora. Hrvatski iseljenički zbornik 2023. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2022., 151-165.

12. Barbarić, Ana. Izradba bibliografije knjiga hrvatskih iseljenika: od konceptualnog okvira do praktičnih rješenja. Kreativni pristupi  nakladništvu i baštini (ne)vidljiva Nives Tomašević. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2023., 67-73.

13. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Publikacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Novome Zelandu: od bibliografije do bibliometrijeMiroslav Tuđman i paradigma znanja. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Udruga sv. Juraj, 2023., 177-188.

14. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Their faraway home: the story of Croats in New Zealand through publications. Dunedin; Chatswood: Exisle Publishing; Naklada Ljevak: Zagreb, 2023.

Sudjelovanja na konferencijama:

 1. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Hrvatske novine na kraju svijeta: Australija i Novi Zeland // Kreativna riznica, Osijek, 10. – 12. 4. 2019.
 2. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Hrvatski iseljenički tisak (HIT): od bibliografije do digitalizacije // Deveti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 9. – 10. 5. 2019.
 3. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana; Novak Milić, Jasna. Newspaper and journal communication in the Australian Croatian community // Croatia and Croatians in past and present networks, Sydney (Australija), 19. – 21. 9. 2019.
 4. Hebrang Grgić, Ivana. Baštinske ustanove kao mjesta pristupa nakladničkim proizvodima Hrvata u Australiji i Novom Zelandu // CREARCH seminari: Priče iz baštine: Arhivi i nakladništvo: izvori, baština, publikaGospić, 4. – 5. 10. 2019.
 5. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Nakladnička djelatnost Hrvata u Južnoj Americi: priprema projekta // Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike : Povijest, kultura i društvo, Zagreb, 11. – 12. 12. 2019.
 6. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Čuvanje kulturne baštine: novine novozelandskih Hrvata kroz povijest // 4. Hrvatski iseljenički kongres: povratak: stvarnost ili utopija, Zagreb, Hrvatska, 5. – 6. 11. 2020.
 7. Hebrang Grgić, Ivana. Projekt Hrvatski iseljenički tisak: od bibliografije do digitalizacije: drugi dio // Deseti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 6.-7. 5. 2021.
 8. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Očuvanje hrvatske kulturne baštine: digitalizacija knjiga australskih Hrvata // Konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb, 19. – 20. 5. 2021.
 9. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Publikacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Novome Zelandu: od bibliografije do bibliometrije // Međunarodni znanstveni skup: Miroslav Tuđman i paradigma znanja, Zagreb, 31. 1. – 1. 2. 2022.
 10. Barbarić, Ana. Projekt Hrvatski iseljenički tisak: suradnjom do digitalizacije publikacija hrvatskih iseljenika // Jedanaesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 12. – 13. 5. 2022.
 11. Hebrang Grgić, Ivana. Digitalizirani izvori o povijesti Hrvata u Novome Zelandu: važnost međuinstitucijske suradnje i otvorenoga pristupa // 5. hrvatski iseljenički kongres: izazovi i perspektive zajedništva, Mostar, 30. 6. – 3. 7. 2022.
 12. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Printed word: a priceless whitness to the history of Croats in New Zealand // Croatian Cultural Society in Wellington, Wellington, Novi Zeland, 27. 8. 2022.
 13. Hebrang Grgić, Ivana. Croatian Emigrant Press Project // Croatian Women in Leadership, Western Sydney University, Parramatta, Australija, 8. 9. 2022.
 14. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Bibliometrijska analiza knjiga australskih Hrvata // 47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva “Knjižnice grade nove svjetove” : međunarodno znanstveno-stručna konferencija, Zadar, 5. – 8. 10. 2022.
 15. Hebrang Grgić, Ivana. Nakladnička djelatnost Hrvata izvan Hrvatske // Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč, 23. – 25. 11. 2022. 
 16. Hebrang Grgić, Ivana. Mogućnosti istraživanja povijesti Hrvata u Australiji i Novom Zelandu na temelju digitalnih izvora // Kliofest: festival povijesti, Zagreb, 16. – 19. 5. 2023. 
 17. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Book publishing practices of Croats in Australia: contribution to the research of Croatian emigrant heritage // LIDA: Libraries in the Digital Age, Osijek, 23. – 25. 5. 2023.
 18. Barbarić, Ana. Prezentacija digitalizirane građe na primjeru serijskih publikacija novozelandskih Hrvata // 18. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, 31. 5. – 3. 6. 2023.
 19. Hebrang Grgić, Ivana. Uloga otvoreno dostupnih repozitorija u promociji hrvatske kulturne baštine: repozitorij Hrvatski iseljenički tisak // 18. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, 31. 5. – 3. 6. 2023.
 20. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Digital Infrastructure for Cultural Heritage: Bibliographies and Digitization within the Croatian Emigrant Press Project // 3rd DARIAH International Conference, Zagreb, 25. 10. – 27. 10. 2023.
 21. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Pisana hrvatska riječ na Novome Zelandu: predstavljanje rezultata istraživanja // Ostavština na hrvatskome jeziku na Novome Zelandu: jezik, kultura, tradicija, Zagreb, 8. 12. 2023.