Publikacije

Publikacije proizašle iz rada na projektu:

1. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Metodologija prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 62, 1(2019), 2948. doi 10.30754/vbh.62.1.744

2. Krtalić, Maja; Hebrang Grgić, Ivana. Cultural societies and information needs: Croats in New Zealand. // Global Knowledge, Memory and Communication. 68, 6(2019). doi 10.1108/GKMC-02-2019-0017

3. Hebrang Grgić, Ivana ; Barbarić, Ana. Virtualna bibliografija periodike iz dijaspore. // Hrvatski iseljenički zbornik 2020. Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2019., 371-378.

4. Hebrang, Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Modeli komunikacije hrvatskih iseljenika u Novom Zelandu: od usmene predaje do društvenih mreža. // Medijska istraživanja. 26, 1(2020), str. 87-108. doi 10.22572/mi.26.1.5

Sudjelovanja na konferencijama:

  1. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Hrvatske novine na kraju svijeta : Australija i Novi Zeland // Kreativna riznica, Osijek, 10.-12. 4. 2019.
  2. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Hrvatski iseljenički tisak (HIT) : od bibliografije do digitalizacije // Deveti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 9.-10. 5. 2019.
  3. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana; Novak Milić, Jasna. Newspaper and journal communication in the Australian Croatian community // Croatia and Croatians in past and present networks, Sydney (Australija), 19.-21. 9. 2019.
  4. Hebrang Grgić, Ivana. Baštinske ustanove kao mjestapristupanakladničkimproizvodimaHrvata u Australiji i Novom Zelandu // CREARCH seminari: Priče iz baštine: Arhivi i nakladništvo: izvori, baština, publikaGospić, 4.-5. 10. 2019.
  5. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Nakladnička djelatnost Hrvata u Južnoj Americi : priprema projekta // Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike : Povijest, kultura i društvo, Zagreb, 11.-12. 12. 2019.
  6. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Čuvanje kulturne baštine : novine novozelandskih Hrvata kroz povijest // 4. Hrvatski iseljenički kongres : povratak : stvarnost ili utopija, Zagreb, Hrvatska, 2020.