Bratska sloga

Bratska sloga su prve novine na hrvatskom jeziku koje su izlazile u Aucklandu u Novom Zelandu,  dvotjedno od 15. svibnja do 26. lipnja 1899. godine. Objavljena su samo četiri broja od kojih je svaki imao po četiri stranice. Kao urednik se u prvom broju spominje Antun Bulat, a pomoćnik mu je bio Matthew Ferri.

Doseljenici na Novi Zeland uglavnom su bili s područja Dalmacije (okolica Makarske, otoci Korčula, Hvar, Brač). Prvi zabilježeni dolazak Hrvata na Novi Zeland bio je 1858. kada je u Aucklandu pristao austrijski brod Novara na kojem je bilo 175 Hrvata članova posade. Hrvati su u većem broju počeli dolaziti nakon 1880., a naseljavali su se uglavnom na sjevernom dijelu Sjevernog otoka. Bavili su se teškim fizičkim poslovima, ponajviše su  iskopavali smolu endemskog novozelandskog drva kauri koja se koristila u industriji. Često su živjeli u zatvorenim zajednicama i komunicirali gotovo isključivo međusobno, na hrvatskom jeziku, ne poznavajući uopće engleski jezik. Zbog toga se događalo da ne znaju točnu cijenu smole koju su iskopavali pa su ih preprodavači nerijetko varali. Osim toga, pred kraj 19. stoljeća donesen je izuzetno nepovoljan zakon koji je pogodovao domaćim kopačima smole. Novine na hrvatskom jeziku zadvoljavale su informacijske potrebe tih radnika jer su donosile informacije o cijeni smole i na hrvatskom jeziku pisale o problematičnom zakonu. U četvrtom je broju Bratske sloge objavljeno pismo jednog čitatelja koji izražava zahvalnost što se u novinama objavljuju vijesti o tržištu smole drva kauri. Čitatelj je prepričao zgodu u kojoj su ga kupci htjeli prevariti, ali im to nije uspjelo kad su vidjeli da on zna točnu cijenu smole.

S vremenom su se poneki hrvatski iseljenici počeli seliti u gradove i baviti se fizički manje zahtjevnim zanimanjima poput ugostiteljstva ili raznih obrta. Novine na hrvatskom jeziku bile su im vrijedan izvor informacija, ali i dobra platforma za oglašavanje.

Bratska sloga se od početka borila s financijskim problemima. Broj pretplatnika bio je premali pa je uredništvo u svakom broju objavljivalo pozive na pretplatu. Posebno je zanimljivo da su  istovremeno s objavljivanjem drugog broja Bratske sloge pokrenute konkurentske novine Danica (urednici Ivan Šegetin, Baldo Marušić i Ivan Pavlinović). Za sada nije nigdje pronađen niti jedan primjerak tih novina, ali zahvaljujući Bratskoj slozi znamo da su izlazile. Uredništvo Bratske sloge posvetilo je dosta prostora kritikama konkurentskih novina koje su im, na ionako malom tržištu, oduzimale pretplatnike. U novozelandskim novinama New Zealand Herald objavljen je 29. lipnja 1899. tekst o policijskom saslušanju u vezi slučaja klevete u kojem je Ivan Šegetin, urednik Danice, prijavio Antuna Bulata, urednika Bratske sloge jer ga je nazvao “tovarom” i doveo u pitanje njegove intelektualne sposobnosti.

Zbog tako teške i komplicirane situacije, Bratska sloga je prestala izlaziti nakon četiri broja, a izgleda da niti Danica nije bila dužega vijeka.

U nastavku su poveznice na sva četiri broja Bratske sloge. Primjerci se čuvaju u zbirci Alexander Turnbull Library novozelandske nacionalne knjižnice.

Bratska sloga, br. 1

Bratska sloga, br. 2

Bratska sloga, br. 3

Bratska sloga, br. 4