Vinodolski zakon

Vinodolski zakon pravni je tekst iz 1288. godine. Temelji se na običajnom pravu i donosi odredbe iz raznih područja – o ovlastima kneza, o položaju Crkve, ustroju vlasti… Dio odredbi je iz područja kaznenog prava koje ograničavaju samovolju kneza i prekomjerno kažnjavanje, određuju se novčane kazne za razne prijestupe (npr. kazna za psovanje, za fizički obračun isl.). Donosi i odredbe o sudskom postupku (npr. tko može biti svjedok i pod kojim uvjetima) te o pravnim poslovima povezanim s nekretninama. Izvornik nije sačuvan, a u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu čuva se prijepis pisan glagoljicom u 16. stoljeću. Tekst je važan za proučavanje srednjovjekovne pravne povijesti, jezika i društvene strukture tadašnjih vinodolskih općina. Faksimilno izdanje pripremio je Josip Bratulić 1988. godine.

Izvor: Hrvatska enciklopedija i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu