Misal hruacki

Misal hruacki rimski je misal otisnut u Rijeci 28. travnja 1531. godine u tiskari biskupa Šimuna Kožičića Benje. Misal ima 248 paginiranih i 8 nepaginiranih listova veličine 20,5 cm x 16 cm. Otisnut je dvostupčano i dvobojno (crveno i crno). Kolofon sadrži podatke o izdanju. Brojni inicijali i ostale ilustracije izrađeni su tehnikom drvoreza. Naslovna stranica sadrži prikaz sv. Jeronima. U kolofonu je Kožičićev grb. Sačuvano je 15 primjeraka od kojih se četiri čuvaju u Hrvatskoj. Pretisak je objavljen 2015. godine u izdanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Rijeci, a na temelju potpunog primjerka koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Uz pretisak je objavljena i latinička transliteracija s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima 15. i 16. stoljeća. Digitalizirani primjerak dostupan je na portalu Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Nazor, Anica. Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje: recenzija. Slovo. 67, 2017.