Glagoljski brevijar

 

Glagoljski brevijar rukopis je iz ranog 15. stoljeća koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sadrži 183 lista dimenzija 32 cm x 20 cm. Tekst je pisan u dva stupca s po 29 redaka. Inicijali su izrađeni u crvenoj boji i ukrašeni hrvatskim pleterom i biljnim motivima. Postoje i inicijali s likovima svetaca, poput sv. Jeronima koji na listu 145r drži u ruci crkvu i sv. Katarine na listu 170v. Na kraju teksta brevijara je teško čitljiva bilješka napisana kurzivnom glagoljicom. Digitalizirani primjerak dostupan je na portalu Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu