SWOT analiza

SNAGESLABOSTI
- afirmirani znanstvenici kao članovi i suradnici projektnog tima
- poznavanje pravila katalogizacije i izrade bibliografskih zapisa
- aktivne veze s Hrvatima u Australiji koji se bave nakladništvom
- mogućnost korištenja infrastrukture i tehničke podrške pri ustanovama suradnika na projektu
- društvena relevantnost teme
- nedostupnost mrežnih i tiskanih primarnih i sekundarnih izvora potrebnih za izradu bibliografije
- visoka cijena terenskog rada koji je nužan za primjenu planirane metodologije
- ograničene mogućnosti promocije projekta zbog potencijalno širokih interesnih skupina
PRILIKEPRIJETNJE
- široki krug potencijalno zainteresiranih suradnika iz zajednice
- mogućnost potpora
-interdisciplinarnost istraživanja
- unaprjeđenje međunarodne suradnje
- stvaranje metodologije i baze podataka za buduća istraživanja
- mogućnost pojave dodatnih troškova
- niske potpore koje se nude na natječajima
- potreba prilagodbe softvera za izradu bibliografije specifičnim potrebama
- nemogućnost komunikacije s članovima šire zajednice putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija