Posjet Hrvatskim katoličkim centrima Blacktown i Summer Hill

U Hrvatskim katoličkim centrima Blacktown i Summer Hill u Sydneyju provedena su istraživanja publikacija koje su ti centri objavljivali ili ih još uvijek objavljuju. Pronađene su publikacije koje nisu dostupne u hrvatskim knjižnicama te su uvrštene u bibliografiju. Ostvareni su kontakti i dogovorena daljnja suradnja.