Državne knjižnice Novog Južnog Walesa i Queenslanda

Tijekom posjeta Državnoj knjižnici Queenslanda u Brisbaneu i Državnoj knjižnici Novoga Južnog Walesa u Sydneyju pretraženi su katalozi na listićima te zbirke povezane s useljenicima u Australiju.