Knjižnica Hrvatskog katoličkog centra Sv. Nikole Tavelića

U knjižnici Hrvatskog katoličkog centra Sv. Nikole Tavelića u St Johns Parku u Sydneyju održan je sastanak s voditeljem centra fra Petrom Horvatom. Knjižnica čuva i daje na korištenje uglavnom knjige objavljene u Hrvatskoj i Australiji, a koristi knjižnični softver Metel.