Hrvatski iseljenički kongres

U Mostaru je od 30. lipnja do 3. srpnja 2022. održan Hrvatski iseljenički kongres. Dio rada na projektu predstavljen je u izlaganju naslova Digitalizirani izvori o povijesti Hrvata u Novome Zelandu: važnost međuinstitucijske suradnje i otvorenoga pristupa.