Publications

Publications resulting from the project:

1. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Metodologija prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 62, 1(2019), 2948. doi: https://doi.org/10.30754/vbh.62.1.744

2. Krtalić, Maja; Hebrang Grgić, Ivana. Cultural societies and information needs: Croats in New Zealand. Global Knowledge, Memory and Communication. 68, 6(2019), 652-673. doi: https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2019-0017

3. Hebrang Grgić, Ivana ; Barbarić, Ana. Virtualna bibliografija periodike iz dijaspore. Hrvatski iseljenički zbornik 2020. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2019., 371-378.

4. Hebrang, Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Modeli komunikacije hrvatskih iseljenika u Novom Zelandu: od usmene predaje do društvenih mreža. Medijska istraživanja. 26, 1(2020), 87-108. doi: https://doi.org/10.22572/mi.26.1.5

5. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Ni s kućom ni bez kuće: nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu. Zagreb: Ljevak, 2021.

6. Barbarić, Ana. Projekt HIT: Hrvatski iseljenički tisak@rhivi. 9(2021), 24-25.

7. Hebrang Grgić, Ivana. Newspapers Published by Croats in New South Wales: From Print Environment to Social Networking Sites. Journal of the Australian Library and Information Association. 71, 2(2022), 123-138. doi: https://doi.org/10.1080/24750158.2022.2046385

8. Hebrang Grgić, Ivana. Hrvatske novine u Australiji početkom 1930-ih godina: načini provođenja i izbjegavanja cenzureVjesnik bibliotekara Hrvatske. 65, 1(2022), 273-298. doi: https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.940

9. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Čuvanje kulturne baštine : novine novozelandskih Hrvata // Hrvatska izvan domovine IV: zbornik radova predstavljenih na 4. hrvatskom iseljeničkom kongresu (Zagreb, 5. – 6. studenoga 2020. i Marija Bistrica, 10. – 11. lipnja 2021.) / Hebrang Grgić, Ivana ; Lemić, Vlatka ; Sopta, Marin ; Trošelj Miočević, Tanja (eds.).
Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2022., 129-134.

Conferences:

 1. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Hrvatske novine na kraju svijeta: Australija i Novi Zeland // Kreativna riznica, Osijek, 10. – 12. 4. 2019.
 2. Barbarić, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Hrvatski iseljenički tisak (HIT): od bibliografije do digitalizacije // Deveti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 9. – 10. 5. 2019.
 3. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana; Novak Milić, Jasna. Newspaper and journal communication in the Australian Croatian community // Croatia and Croatians in past and present networks, Sydney (Australija), 19. – 21. 9. 2019.
 4. Hebrang Grgić, Ivana. Baštinske ustanove kao mjestapristupanakladničkimproizvodimaHrvata u Australiji i Novom Zelandu // CREARCH seminari: Priče iz baštine: Arhivi i nakladništvo: izvori, baština, publikaGospić, 4. – 5. 10. 2019.
 5. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Nakladnička djelatnost Hrvata u Južnoj Americi: priprema projekta // Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike: Povijest, kultura i društvo, Zagreb, 11. – 12. 12. 2019.
 6. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Čuvanje kulturne baštine: novine novozelandskih Hrvata kroz povijest // 4. Hrvatski iseljenički kongres: povratak: stvarnost ili utopija, Zagreb, Hrvatska, 2020.
 7. Hebrang Grgić, Ivana. Projekt Hrvatski iseljenički tisak: od bibliografije do digitalizacije: drugi dio // Deseti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata. Zagreb, 6. – 7. 5. 2021.
 8. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Očuvanje hrvatske kulturne baštine: digitalizacija knjiga australskih Hrvata // Konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država
  Zagreb, 19. – 20. 5. 2021.
 9. Barbari, Ana; Hebrang Grgić, Ivana. Publikacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Novome Zelandu: od bibliografije do bibliometrije // Međunarodni znanstveni skup: Miroslav Tuđman i paradigma znanja. Zagreb, 31. 1. – 1. 2. 2022.
 10. Barbarić, Ana. Projekt Hrvatski iseljenički tisak: suradnjom do digitalizacije publikacija hrvatskih iseljenika // Jedanaesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata. Zagreb, 12. – 13. 5. 2022.
 11. Hebrang Grgić, Ivana. Digitalizirani izvori o povijesti Hrvata u Novome Zelandu: važnost međuinstitucijske suradnje i otvorenoga pristupa // 5. hrvatski iseljenički kongres: izazovi i perspektive zajedništva. Mostar, 30. 6. – 3. 7. 2022.
 12. Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Printed word: a priceless whitness to the history of Croats in New Zealand // Croatian Cultural Society in Wellington, Wellington, Novi Zeland, 27. 8. 2022.